DomovPrihlásenieRegistrácia
1
Registrácia
Prihlásenie
Registrácia je bezplatná, jednorázová a slúži pre prístup do klientskej zóny, ktorá vám umožní objednávku a získanie Vášho DÚHOVÉHO ČÍSLA. Vaše osobné údaje sú chránené a slúžia pre identifikáciu Vášho DÚHOVÉHO ČÍSLA. Prihlásiť sa môžete po úspešnej registrácií použitím emailu, ktorý ste uviedli pri registrácií a hesla, ktoré ste si zvolili.
2
Nákup
Po registrácií/prihlásení si môžete objednať ľubovoľný počet vstupných kódov pre vytvorenie DÚHOVÉHO ČÍSLA. Po kliknutí na tlačítko Nákup, budete presmerovaný na objednávkový formulár. Po jeho vyplnení, potvrdení a zaplatení faktúry Vám na vašu registračnú emailovú adresu prídu vstupné kódy, ktorými sa môžete dostať po kliknutí na tlačítko Dúhové číslo do aplikácie pre získanie Vášho DÚHOVÉHO ČÍSLA.
3
DÚHOVÉ ČÍSLO
Po registrácií/prihlásení môžete použiť Váš získaný vstupný kód a vytvoriť si svoje DÚHOVÉ ČÍSLO. Vstupný kód môžete získať a použiť nasledujúcimi tromi spôsobmi:
1, Ako fyzická osoba: Všetky Vaše objednané vstupné kódy, pre vytvorenie DÚHOVÉHO ČÍSLA, môžu byť použité iba pokiaľ ste prihlásený pod emailovou adresou, pod ktorou ste vstupné kódy zakúpili. Môžete si takto vytvoriť DÚHOVÉ ČÍSLA pre celú rodinu, alebo priateľov.
2, Ako firma: Vaše kúpené vstupné kódy nie sú viazané na konkrétnu emailovú adresu a môžu byť použité ľubovoľným užívateľom, ktorý je registrovaný/prihlásený ako fyzická osoba a ktorému daný vstupný kód poskytnete.
3, Voucher: Pokiaľ ste vstupný kód dostali ako voucher, stačí, keď sa zaregistrujete/prihlásite ako fyzická osoba a môžete pomocou získaného kódu vstúpiť do aplikácie pre vytvorenie Vášho DÚHOVÉHO ČÍSLA.

   Vaše DÚHOVÉ ČÍSLA dávajú silu a energiu vaším myšlienkam a činom, podporujú Váš rýchly rast a rozvoj, jednoduchou a účinnou formou prispievajú k harmónii a prosperite človeka. Ich využívaním v každodennom procese myšlienok, rozhodnutí a činov môžete tak prispieť k výraznému rozvoju svojej osobnosti, nakoľko budete využívať svoj vnútorný potenciál. Zdokonaľovanie slabých stránok nevedie k Vášmu posunu a tak strácate čas. Mnohé podnety z vonku náš často vedú k tomuto opačnému procesu a slabé stránky sú často formou využívania a manipulovania. DÚHOVÉ ČÍSLA nie sú manipulovateľné. Ich pochopením konáme v súlade sami so sebou a napomáhajú nám v rozvoji. Rozpoznaním a pochopením ďalších DÚHOVÝCH ČÍSEL sa zdokonaľujeme v DÚHOVEJ KOMUNIKÁCIÍ.